About

Hanya hamba Allah Swt yang sedang berusaha berkhidmat dalam taat dan takwa.

However, here are my details:

I am the owner of Syaamil Group.

Owner Sygma Corp; Sygma Daya Insani, Sgyma Media Inovasi, etc.

Founder of Sygma Foundation

Founder of Muda Juara Indonesia